Dexxon partner RMA proces

Klanttevredenheid is onze topprioriteit. Al onze producten zijn ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste normen en leveren uitstekende prestaties en gebruiksgemak en zijn eenvoudig te installeren. Wij besteden veel zorg aan een nauwkeurige voorbereiding en veilige verzending van goederen. Mochten er zich toch verzendfouten voordoen of een geleverd product blijkt defect te zijn, neem dan de volgende instructies in acht om ervoor te zorgen dat we uw klacht zo goed mogelijk kunnen oplossen.

VOORWAARDEN

De garantieperiode begint op de dag dat de eindgebruiker het product koopt en eindigt na 2 jaar. Mocht er binnen deze periode een defect optreden als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, dan valt dit onder de garantie. In gevallen waarin de kassabon van de klant (eindgebruiker) niet beschikbaar is, gaat de garantieperiode van 2 jaar in vanaf de datum van aankoop van het product bij Dexxon.

De garantie is niet van toepassing indien:

 • Het model- en/of serienummer (indien aanwezig) op het product is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • Reparaties of productmodificaties en wijzigingen zijn uitgevoerd door onbevoegde serviceorganisaties of personen.
 • Het defect is veroorzaakt door misbruik of verkeerd gebruik van het product of door omgevingsomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de aanbevolen gebruiksvoorwaarden van het product.
 • Het defect wordt veroorzaakt door aangesloten randapparatuur, extra apparatuur of accessoires die niet door het merk worden aanbevolen.
 • Schade wordt veroorzaakt door ongevallen, inclusief maar niet beperkt tot bliksem, abnormale spanning, water of brand, natuurrampen of transportongevallen.
 • Schade wordt veroorzaakt door dieren.
 • De aankoopbon (klantbon) op enigerlei wijze is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

PROCEDURE

1. Informeer Dexxon over uw klacht door het Dexxon Partner RMA Formulier in te vullen en op een van onderstaande manieren te verzenden:

2. We zullen u binnen 14 dagen aanvullende instructies sturen.

In de regel zal één van onderstaande opties op uw aanvraag van toepassing zijn:

 1. Dexxon geeft toestemming om het defecte product te vernietigen en crediteert op basis van de laatst gefactureerde prijs.
 2. Dexxon verwijst u door naar het servicecenter van een derde partij (merkfabrikant) als de garantievoorwaarden van betreffende producten dit voorschrijven. In dit geval zal Dexxon geen zorgdragen voor de garantieafhandeling.
 3. Dexxon verzoekt u om de goederen te retourneren.

In het geval van optie 3 dienen de producten naar Dexxon opgestuurd te worden:

 1. U ontvangt een bevestiging met RMA-nummer. Dit RMA-nummer is geldig gedurende 14 dagen.
 2. Dit RMA-nummer dient u duidelijk te vermelden aan de buitenkant van de verpakking.
 3. Het product dient compleet – inclusief alle accessoires – geretourneerd te worden.
 4. Het defecte product dient geretourneerd te worden inclusief een kopie van de aankoopbon van de klant (eindgebruiker) of de originele factuur, met daarop de aankoopdatum.
 5. De kosten voor het retourneren van defecte goederen geschied op rekening van de partner. De producten dienen DDP verzonden te worden naar Dexxon:

  Houd er rekening mee dat retourzendingen zonder RMA-nummer niet in behandeling genomen worden.

  Dexxon Data Media and Storage B.V.
  RMA Nummer……….
  Curieweg 15
  2408 BZ Alphen aan den Rijn
  Nederland

   

  1. Dexxon beoordeeld en test geretourneerde producten binnen 4 weken na ontvangst.
  • Na controle van de klacht ontvangt u een creditering ter hoogte van de laatst gefactureerde prijs.
  • Als blijkt dat de producten niet defect zijn, worden ze niet gecrediteerd en kunnen ze op kosten van de partner in overleg worden geretourneerd.