Partnerships
De structuur van de Dexxon organisatie is vlak en open. Die openheid wordt ook nagestreefd in de relatie met de klanten en leveranciers. Dexxon wil haar relaties van een goede prijsstelling en gezonde marges verzekeren. Daarnaast investeert de organisatie graag in een duurzaam partnership met zowel de afnemers als leveranciers. Eerlijkheid en openheid zijn hierbij de kernwoorden.

Bij het bepalen van het assortiment en het selecteren van de leveranciers let Dexxon op prijs, kwaliteit en leverbaarheid. Ook de sociale en milieuaspecten worden zwaar meegewogen. Alles is gericht op ‘groen’ ondernemen. En omdat Dexxon meent dat onderwijs het wapen is in de strijd tegen armoede, ondersteunt het al geruime tijd een onderwijsproject in Ghana.