Tape Media

Data maakt het mogelijk om te ondernemen, innoveren en concurrentieel voordeel te behalen, maar het is voor datacenters nog nooit zo moeilijk geweest om hun data te beschermen. Er gelden toenemend strenge eisen op het gebied van retentie, beveiliging en beschikbaarheid van data en ook wet- en regelgeving maakt dat data – die veelal niet meer actueel zijn – toch bewaard moeten blijven. Daardoor neemt niet alleen de hoeveelheid data exponentieel toe, maar ook de kosten van dataopslag.

Data kunnen op diverse dragers worden opgeslagen, waarbij opslag op tape zeker het overwegen waard is vanwege de betrouwbaarheid en lage kosten per gigabyte.

Dexxon heeft een lange historie op het gebied van tape media. We werken o.a. nauw samen met HP en IBM en leveren de belangrijkste tape formaten van deze merken. Tevens kunnen we tapes met barcode labels leveren.

Neem contact op met de specialisten van dexxon voor meer informatie over tape media.